සිංහල தமிழ் English
Medium_sivanesathurai

 සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන්

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන

Icon_pulikal

තමිළ් මක්කල් විඩුදලෛප් පුළිකල්, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

077 3519197 [email protected]

065 2258131 [email protected]

සාරාංශය

#162

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

43

Times

නියෝජනය කළ වාර

8

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
312-5 (2024-04-26) Adjournment Motion Type 2 Page 51
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 69
311-3 (2024-02-09) Adjournment Motion Type 2 Page 73
308-16 (2023-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
308-12 (2023-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 91
308-9 (2023-12-01) Oral Contribution Page 25
308-7 (2023-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
308-6 (2023-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
305-16 (2023-09-22) Adjournment Motion Type 2 Page 70
305-16 (2023-09-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 33

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1975-08-18
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_pulikal තමිළ් මක්කල් විඩුදලෛප් පුළිකල්,
සම්බන්ධ වීමට
Address
නිවසේ: Mavadimariyamman Kovil Road, Peththlai, Valaichchani.
Office: No. 91, Lake Road, One Batticaloa.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
ජංගම 077 3519197
දුරකථනය
නිවසේ: 065 2258131
Office: 065 2227683 / 065 2227682
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර
නම: Mr. Amrumugam Thevaranjan
ඊමේල්: [email protected]
ජංගම: 077 3519197
දුරකථනය: 065 2227683 / 065 2227682

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.