සිංහල தமிழ் English
Medium_1

அனுப பஸ்குவல்

இராஜாங்க அமைச்சர் - சமூக அதிகாரம்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, களுத்துரை மாவட்டம்

071 5350721 [email protected]

034 2210197 [email protected]

சுருக்கம்

#119

மொத்த தரவரிசை

#64

கட்சி தரவரிசை

92

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
308-11 (2023-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
308-11 (2023-12-04) Oral Contribution Page 19
308-11 (2023-12-04) Oral Contribution Page 17
308-11 (2023-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
308-10 (2023-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
308-4 (2023-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
308-2 (2023-11-23) Written Question- Response Page 14
307-2 (2023-11-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
306-7 (2023-10-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
305-13 (2023-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-06-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: "Hill side", Pasqual Mawatha, Kalutara Road, Matugama.
Office: "ஹில் சைட்", பெஸ்குவல் மாவத்தை, களுத்துறை வீதி, மதுகம
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 5350721
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 034 2210197
Office: 034 2210197
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. A.L. Athula Sujith
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 4441960
தொலைபேசி: 034 2210197

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.