සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara

ரஞ்சித் பண்டார

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

011 2862052 [email protected]

சுருக்கம்

#141

மொத்த தரவரிசை

#80

கட்சி தரவரிசை

54

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-15 (2023-07-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
304-13 (2023-07-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
304-9 (2023-07-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
304-5 (2023-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
304-3 (2023-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
304-2 (2023-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 39
303-7 (2023-05-25) Oral Contribution - Core Statements Page 38
303-6 (2023-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
303-4 (2023-05-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
303-1 (2023-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 152

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1961-11-04
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 11/1, Nelum Mawatha, Jayanthipura, Battaramulla.
Office: இல. 11/1, நெலும் மாவத்தை, ஜயந்திபுர, பத்தரமுல்ல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2862052
Office: 011 2862052 / 076 6095060
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Kanishka Bandara
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 2771823
தொலைபேசி: 011 2862052

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.