සිංහල தமிழ் English
Medium_ranasinghe

ரொசான் ரணசிங்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, பொலநறுவை மாவட்டம்

[email protected]

027 2057171 [email protected]

சுருக்கம்

#71

மொத்த தரவரிசை

#33

கட்சி தரவரிசை

168

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-3 (2024-02-09) Adjournment Motion Type 2 Page 63
308-20 (2023-12-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
308-20 (2023-12-13) Priviledges
Page 26
308-20 (2023-12-13) Written Question - Supplementary Question Page 15
308-18 (2023-12-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
308-18 (2023-12-11) Oral Contribution Page 21
308-11 (2023-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
308-11 (2023-12-04) Oral Contribution Page 19
308-11 (2023-12-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 15
308-11 (2023-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-10-24
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Polonnaruwa
Undergraduate: Diploma in Business Management, Japan
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 248/90, Lotus Grove, Hill Street, Dehiwala & NO.10 Sirisangabo Mawatha, Bandiwewa, Polonnaruwa.
Office: இல. 10, ஸ்ரீ சங்கபோ இடம், பெந்திவெவ, பொலன்னறுவை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 027 2057171
Office: 011 2888308 / 077 7266666
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: V.P.D.P. Ranasinghe
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7288933
தொலைபேசி: 011 2863813

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.