සිංහල தமிழ் English
Medium_dushmantha

சாரதீ துஷ்மந்த

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கேகாலை மாவட்டம்

[email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#104

மொத்த தரவரிசை

#62

கட்சி தரவரிசை

21

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
297-04 (2022-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
296-16 (2022-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 98
296-07 (2022-10-05) Oral Contribution Page 73
296-06 (2022-10-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
293-01 (2022-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 131
291-02 (2022-04-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 16
288-12 (2022-02-25) Petitions
Page 6
288-12 (2022-02-25) Oral Contribution - Core Statements Page 45
286-04 (2021-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1984-07-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 528,Karawanella, Ruwanwella.
Office: இல. 528, கரவனெல்ல, ருவன்வெல்ல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 077 3724634
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.Asanka Warna Ranathunga
Email:
கைபேசி: 077 1685695
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.