සිංහල தமிழ் English
Medium_liyanage

 வருண லியனகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

[email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#174

மொத்த தரவரிசை

#46

கட்சி தரவரிசை

58

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
309-1 (2024-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 150
308-19 (2023-12-12) Oral Contribution Page 19
308-16 (2023-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
308-11 (2023-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
308-9 (2023-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 95
306-10 (2023-11-08) Petitions
Page 6
285-3 (2023-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 116
304-12 (2023-07-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 80
304-2 (2023-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 85
304-1 (2023-06-06) Petitions
Page 105

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-04-26
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2020-01-03 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு:
Office: இல. 41, வித்யால மாவத்தை பெல்மடுல்ல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 071 7411790
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.K.A.W.Gajanayake
Email:
கைபேசி: 071 4332337
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.