සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara

ரோஹண பண்டார

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

071 4047395 [email protected]

025 4928316 [email protected]

சுருக்கம்

#34

மொத்த தரவரிசை

#13

கட்சி தரவரிசை

220

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 64
306-6 (2023-10-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
306-5 (2023-10-17) Written Question - Supplementary Question Page 18
306-5 (2023-10-17) Written Question Page 17
306-2 (2023-10-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
305-14 (2023-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
305-12 (2023-09-08) Oral Contribution Page 81
305-12 (2023-09-08) Written Question Page 14
305-6 (2023-08-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 17
305-5 (2023-08-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 98

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1977-09-26
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 114, UC Quarters, Anuradhapura.
Office: இல. 144, நகரசபை விடுதி, அனுராதபுரம்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 4047395
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 025 4928316
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.