සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara

ரோஹண பண்டார

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

071 4047395 [email protected]

025 4928316 [email protected]

சுருக்கம்

#31

மொத்த தரவரிசை

#13

கட்சி தரவரிசை

144

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 83
296-02 (2022-09-21) Adjournment Motion Type 2 Page 68
296-01 (2022-09-20) Written Question - Supplementary Question Page 80
296-01 (2022-09-20) Written Question Page 80
296-01 (2022-09-20) Written Question - Supplementary Question Page 81
295-11 (2022-09-07) Written Question - Supplementary Question Page 10
295-11 (2022-09-07) Written Question Page 9
295-11 (2022-09-07) Written Question - Supplementary Question Page 11
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
295-02 (2022-08-09) Adjournment Motion Type 2 Page 38

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1977-09-26
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 114, UC Quarters, Anuradhapura.
Office: இல. 144, நகரசபை விடுதி, அனுராதபுரம்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 4047395
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 025 4928316
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.