සිංහල தமிழ் English
Medium_weerasekara

சரத் வீரசேக்கர

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

077 3435111 [email protected]

011 2776271 [email protected]

சுருக்கம்

#41

மொத்த தரவரிசை

#19

கட்சி தரவரிசை

194

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 30
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 23
306-4 (2023-10-06) Adjournment Motion Type 2 Page 77
306-2 (2023-10-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
305-16 (2023-09-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 13
305-16 (2023-09-22) Adjournment Motion Type 2 Page 28
305-16 (2023-09-22) Adjournment Motion Type 2 Page 21
305-9 (2023-09-05) Oral Contribution Page 12
305-9 (2023-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
305-9 (2023-09-05) Oral Contribution Page 39

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 262G, 1st Lane, Shanthipura, Thalawathugoda.
Office: 262ஜீ, முதலாவது ஒழுங்கை சாந்திபுர தலவதுகொட
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3435111
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2776271
Office: 011 2861175
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.Maduranga Perera
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7575687
தொலைபேசி: 011 2887268

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.