සිංහල தமிழ் English
Medium_alahapperuma

டலஸ் அழகப்பெரும

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மாத்தரை மாவட்டம்

071 8897193 [email protected]

041 2255777 [email protected]

சுருக்கம்

#79

மொத்த தரவரிசை

#37

கட்சி தரவரிசை

89

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 27
296-01 (2022-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 99
295-12 (2022-09-08) Oral Contribution Page 10
295-12 (2022-09-08) Oral Contribution Page 7
295-03 (2022-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 41
293-12 (2022-07-20) Oral Contribution Page 15
293-05 (2022-06-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 147
293-04 (2022-06-10) Oral Contribution Page 19
292-04 (2022-05-20) Oral Contribution Page 15
292-02 (2022-05-18) Adjournment Motion Type 2 Page 61

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-05-14
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2005-12-19 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No.306 / D2, Baudhaloka Mawatha, Colombo 7 & Ruhunupaya, Radampola, Urugamuwa.
Office: 16, வில்மட் பாலசூரிய மாவத்தை, மாத்தறை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 8897193
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 041 2255777
Office: 011 2574883
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Oshadhi Alahapperuma
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 4720079
தொலைபேசி: 011 2574641

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.