සිංහල தமிழ் English
Medium_fernando

ஹரின் பிரனாந்து

அமைச்சர் - சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

011 2937704 [email protected]

சுருக்கம்

#59

மொத்த தரவரிசை

#25

கட்சி தரவரிசை

84

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-02 (2022-09-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
296-02 (2022-09-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
296-02 (2022-09-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
296-02 (2022-09-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
296-02 (2022-09-21) Written Question- Response Page 17
296-02 (2022-09-21) Written Question- Response Page 14
296-02 (2022-09-21) Oral Contribution Page 16
295-09 (2022-09-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
295-03 (2022-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 31
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 20

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1978-10-28
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Joseph College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2014-08-05
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 376/4, Negombo Road, Wattala.
Office: இல. 276/4, நீர்கொழும்பு வீதி, வத்தளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2937704
Office: 072 7344805 / 077 0155555
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.