සිංහල தமிழ் English
Medium_sabry

எம். யூ. எம். அலி சப்ரி

அமைச்சர் - வெளிநாட்டு

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

011 2577757 [email protected]

சுருக்கம்

#18

மொத்த தரவரிசை

#9

கட்சி தரவரிசை

213

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-11 (2023-07-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
304-11 (2023-07-06) Oral Contribution Page 8
304-9 (2023-07-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 96
304-7 (2023-06-22) Question by Private Notice – Response Page 32
304-3 (2023-06-08) Oral Contribution Page 38
303-2 (2023-05-10) Adjournment Motion Type 2 Page 13
303-2 (2023-05-10) Adjournment Motion Type 2 Page 20
303-1 (2023-05-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 110
303-1 (2023-05-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 110
303-1 (2023-05-09) Oral Contribution Page 111

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-05-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 5, 27th Lane, Colombo 03.
Office: இல. 5, 27 வது ஒழுங்கை, கொழும்பு 03.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2577757
Office: 011 2431846 / 077 7388822
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 3212616
தொலைபேசி: 011 2433192

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.