සිංහල தமிழ் English
Medium_jayaratne

அநுராத ஜயரத்ன

இராஜாங்க அமைச்சர் - நீதி, சிறைச்சாலை நடவடிக்கைகள்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்

071 8009009 [email protected]

011 2822009 / 081 2415215 [email protected]

சுருக்கம்

#146

மொத்த தரவரிசை

#83

கட்சி தரவரிசை

46

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
301-2 (2023-02-09) Oral Contribution Page 52
300-05 (2023-01-20) Oral Contribution - Core Statements Page 21
300-03 (2023-01-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
300-03 (2023-01-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
300-03 (2023-01-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
300-03 (2023-01-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
300-03 (2023-01-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
300-01 (2023-01-05) Petitions
Page 90
300-01 (2023-01-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 142
299-01 (2022-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 135

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1985-12-22
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Trinity College, Kandy
School 2: Royal College, Colombo
Undergraduate: LLB, University of Buckingham
Postgraduate: PGDip, International Economy, University of Harvard
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 43/98, Poorwarama Rd, Kirullapone. & No. 87, Medapitiya, Doluwa, Gampola.
Office: இல. 87,தொளுவை கம்பளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 8009009
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2822009 / 081 2415215
Office: 011 2505097 / 011 2081346
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: S.H.C.D. Karunaratne
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7714740
தொலைபேசி: 011 2580369

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.