සිංහල தமிழ் English
Medium_jayasumana

சன்ன ஜயசுமன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

[email protected]

025 2224050 [email protected]

சுருக்கம்

#112

மொத்த தரவரிசை

#59

கட்சி தரவரிசை

93

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
308-13 (2023-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
308-8 (2023-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
307-4 (2023-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
305-13 (2023-09-19) Oral Contribution Page 33
305-12 (2023-09-08) Oral Contribution Page 32
305-12 (2023-09-08) Priviledges Page 30
305-11 (2023-09-07) Oral Contribution Page 42
305-5 (2023-08-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 95
305-2 (2023-08-09) Oral Contribution Page 36
303-5 (2023-05-23) Oral Contribution Page 28

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1980-08-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 388/49, Harischandra Mawatha, Anuradhapura & No. 21/1A, Upananda Road, Attidiya.
Office: இல. 388/49, ஹரிஸ்சந்திர மாவத்தை, அனுராதபுரம்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 025 2224050
Office: 011 2669192 / 071 4393989
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Dr. Laksitha Rajakaruna
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 3436374
தொலைபேசி: 011 2675449

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.