සිංහල தமிழ் English
Medium_semasinghe

செஹான் சேமசிங்க

இராஜாங்க அமைச்சர் - நிதி

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

[email protected]

025 2050558 / 025 3241056 [email protected]

சுருக்கம்

#11

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

385

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 76
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 79
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 12
311-11 (2024-03-20) Question by Private Notice – Response Page 25
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 11
311-11 (2024-03-20) Question by Private Notice – Response Page 30
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 24
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 9
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 27
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-11-13
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 600/M, Airport Road, Anuradhapura.
Office: இல. 600/எம், விமான நிலைய வீதி, அநுராதபுரம்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 025 2050558 / 025 3241056
Office: 011 2484569 / 011 2861145
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. P. T. Mahakumarage
Email:
கைபேசி: 077 7515831
தொலைபேசி: 011 2884613 / [email protected]

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.