සිංහල தமிழ் English
Medium_amunugama

திலும் அமுனுகம

இராஜாங்க அமைச்சர் - முதலீட்டு மேம்பாடு

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்

077 7256708 [email protected]

011 2187220 [email protected]

சுருக்கம்

#141

மொத்த தரவரிசை

#80

கட்சி தரவரிசை

74

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
308-8 (2023-11-30) Oral Contribution Page 19
307-3 (2023-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
306-4 (2023-10-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
306-4 (2023-10-06) Oral Contribution Page 10
306-4 (2023-10-06) Oral Contribution Page 34
306-4 (2023-10-06) Oral Contribution Page 11
305-13 (2023-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
305-13 (2023-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
305-13 (2023-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
305-6 (2023-08-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1981-05-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Trinity college, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 221, Galagedara Road, Nugawela
Office: இல. 221, கலகெதர வீதி, கண்டி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7256708
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2187220
Office: 011 2187220
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. K. M. T. Bandara
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 8222200
தொலைபேசி: 011 2875186

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.