සිංහල தமிழ் English
Medium_ratwatte

லொஹான் ரத்வத்தே

இராஜாங்க அமைச்சர் - பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்

077 7872072 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#223

மொத்த தரவரிசை

#144

கட்சி தரவரிசை

34

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
302-9 (2023-04-04) Question by Private Notice – Response Page 48
298-07 (2022-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
297-02 (2022-11-15) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
293-09 (2022-07-06) Petitions
Page 13
292-02 (2022-05-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 38
287-14 (2021-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
287-14 (2021-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
287-10 (2021-12-03) Point of Order - Other
Page 79
287-07 (2021-11-30) Point of Order - Other
Page 72
283-11 (2021-07-08) Notification Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-06-22
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Trinity College, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 249/7, Mahaiyawwa, Kandy No. C/6, MPs' Housing Complex, Madiwela, Sri Jayawardenepura, Kotte.
Office: இல. 249/7, மஹாயாய கண்டி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7872072
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2589186 / 081 2202700
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. B. M. A. S. Basnayaka
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 4070046
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.