සිංහල தமிழ் English
Medium_rambukwella

கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல

அமைச்சர் - சுகாதார ஊடக நீர்வழங்கல்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்

077 3777777 [email protected]

081 2200925 [email protected]

சுருக்கம்

#84

மொத்த தரவரிசை

#40

கட்சி தரவரிசை

203

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
306-2 (2023-10-04) Oral Contribution Page 38
306-2 (2023-10-04) Oral Contribution - Core Statements Page 32
306-2 (2023-10-04) Oral Contribution Page 30
305-13 (2023-09-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 32
305-13 (2023-09-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 32
305-13 (2023-09-19) Oral Contribution Page 34
305-13 (2023-09-19) Written Question- Response Page 31
305-13 (2023-09-19) Oral Contribution Page 33
305-12 (2023-09-08) Oral Contribution Page 95
305-12 (2023-09-08) Oral Contribution Page 74

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1954-09-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2006-01-25 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2006-01-24
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Offical Bungalow 'M', Sarana Road, Colombo 7 & No. 1/54, Pushpadana Mawatha, Kandy
Office: இல. 400/53எம், சரண வீதி, கொழும்பு 07.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3777777
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 081 2200925
Office: 011 2513507
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Ramith Rambukwella
Email: [email protected]
கைபேசி: 072 7684684
தொலைபேசி: 011 2513509

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.