සිංහල தமிழ் English
Medium_appuhami

ஹெக்டர் அப்புஹாமி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, புத்தளம் மாவட்டம்

077 7279951 [email protected]

031 2278453 / 031 2272414 [email protected]

சுருக்கம்

#48

மொத்த தரவரிசை

#20

கட்சி தரவரிசை

141

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-3 (2023-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
303-7 (2023-05-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
303-6 (2023-05-24) Written Question - Supplementary Question Page 14
303-6 (2023-05-24) Written Question Page 13
303-6 (2023-05-24) Adjournment Question Page 93
303-6 (2023-05-24) Written Question - Supplementary Question Page 15
303-2 (2023-05-10) Point of Order - Other
Page 47
303-1 (2023-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 155
302-9 (2023-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 91
302-6 (2023-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 84

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1961-01-11
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Bolawatta Maha Vidylaya, Waikkala
School 2: Joseph Vas College, Wennapuwa
Undergraduate: Dip in Business Management, (Hong Kong)
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு:
Office: இல. 38, ரங்கம்முல்ல, வைக்கால.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7279951
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 031 2278453 / 031 2272414
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.