සිංහල தமிழ் English
Medium_14

பண்டார ஜயமஹ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

011 2791467 [email protected]

சுருக்கம்

#200

மொத்த தரவரிசை

#126

கட்சி தரவரிசை

38

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 44
311-6 (2024-02-22) Oral Contribution Page 49
310-2 (2024-01-24) Oral Contribution Page 128
307-7 (2023-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
305-12 (2023-09-08) Oral Contribution Page 80
304-10 (2023-07-05) Oral Contribution Page 42
304-10 (2023-07-05) Private Member's Bill - Administration (Public Interest)
Page 41
304-10 (2023-07-05) Private Member's Bill - Administration (Public Interest)
Page 40
304-10 (2023-07-05) Private Member's Bill - Administration (Public Interest)
Page 40
297-05 (2022-11-18) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1960-11-23
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2011-03-11 - 2015-06-26
Icon_1201 ஜனநாயகக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No 12/A, Dambugahawatta Road, Malabe. & No. 7, Deva Street, Kandy.
Office: இல. 12, தாம்புகஹவத்தை வீதி, மாலபே.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2791467
Office: 011 2777533 / 077 2272525
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. K.G.Thanura D. Perera
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 3423277
தொலைபேசி: 011 2053848

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.