සිංහල தமிழ் English
Medium_fernando

ஹரின் பிரனாந்து

அமைச்சர் - சுற்றுலாத்துறை, காணி, விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் விவகாரங்கள்

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

011 2937704 [email protected]

சுருக்கம்

#72

மொத்த தரவரிசை

#28

கட்சி தரவரிசை

143

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 7
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 21
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 12
312-5 (2024-04-26) Adjournment Motion Type 2 Page 82
312-5 (2024-04-26) Priviledges
Page 20
312-5 (2024-04-26) Question by Private Notice – Response Page 11
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 24
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 17
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 7
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 22

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1978-10-28
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Joseph College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2014-08-05
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 376/4, Negombo Road, Wattala.
Office: இல. 276/4, நீர்கொழும்பு வீதி, வத்தளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2937704
Office: 072 7344805 / 077 0155555
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.