සිංහල தமிழ் English
Medium_weerasinghe

ஜயந்த வீரசிங்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

011 2687928

சுருக்கம்

#166

மொத்த தரவரிசை

#101

கட்சி தரவரிசை

28

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-13 (2023-07-18) Adjournment Motion Type 2 Page 78
304-10 (2023-07-05) Adjournment Motion Type 2 Page 63
304-7 (2023-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 80
304-6 (2023-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
304-3 (2023-06-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 87
300-03 (2023-01-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
299-01 (2022-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 118
297-07 (2022-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
296-16 (2022-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
296-04 (2022-09-23) Oral Contribution - Core Statements Page 15

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1950-09-13
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No 40/1,Lake Gardens Rajagiriya.
Office: இல. 40/1, லேக் காடன்ஸ், ராஜகிரிய.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office:
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2687928
Office: 011 2687928 / 077 7382907
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.