සිංහල தமிழ் English
Medium_yapabandara

வசந்த யாப்பாபண்டார

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்

077 3637317 [email protected]

0741272021 [email protected]

சுருக்கம்

#71

மொத்த தரவரிசை

#40

கட்சி தரவரிசை

182

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-15 (2023-07-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
304-12 (2023-07-07) Written Question - Supplementary Question Page 8
304-12 (2023-07-07) Written Question - Supplementary Question Page 8
304-12 (2023-07-07) Written Question Page 7
304-11 (2023-07-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
304-3 (2023-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
304-3 (2023-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
304-2 (2023-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 27
303-8 (2023-05-26) Oral Contribution Page 15
303-7 (2023-05-25) Oral Contribution - Core Statements Page 27

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-06-24
பாலினம்: ஆண்
Profession: Lawyer
கல்வி
School: Darmaraja Vidyalaya, Kandy
Undergraduate: University of Peradeniya
Postgraduate:
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Sri Lanka Law College
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 48/D/5, Colombo Rd, Kiribathkumbura.
Office: இல. 48/டீ/5, கொழும்பு வீதி, கிரிபத்கும்புர.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3637317
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 0741272021
Office: 081 3154545 / 081 2233601
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Y.B.W.W.S. Bandara
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 3172230
தொலைபேசி: 070 662001

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.