සිංහල தமிழ் English
Medium_yapabandara

வசந்த யாப்பாபண்டார

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்

077 3637317 [email protected]

0741272021 [email protected]

சுருக்கம்

#54

மொத்த தரவரிசை

#24

கட்சி தரவரிசை

109

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-03 (2022-09-22) Written Question - Supplementary Question Page 16
296-03 (2022-09-22) Written Question - Supplementary Question Page 15
296-03 (2022-09-22) Written Question Page 14
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 16
295-11 (2022-09-07) Petitions
Page 6
295-11 (2022-09-07) Adjournment Motion Type 2 Page 40
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
295-02 (2022-08-09) Priviledges
Page 12
293-09 (2022-07-06) Adjournment Motion Type 2 Page 65
293-08 (2022-07-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 87

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-06-24
பாலினம்: ஆண்
Profession: Lawyer
கல்வி
School: Darmaraja Vidyalaya, Kandy
Undergraduate: University of Peradeniya
Postgraduate:
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Sri Lanka Law College
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 48/D/5, Colombo Rd, Kiribathkumbura.
Office: இல. 48/டீ/5, கொழும்பு வீதி, கிரிபத்கும்புர.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3637317
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 0741272021
Office: 081 3154545 / 081 2233601
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Y.B.W.W.S. Bandara
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 3172230
தொலைபேசி: 070 662001

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.