සිංහල தமிழ் English
Medium_manoganeshan

மனோ கணேசன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

077 7312770 [email protected]

011 2729810 / 077 7555413 [email protected]

சுருக்கம்

#156

மொத்த தரவரிசை

#45

கட்சி தரவரிசை

69

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-3 (2023-06-08) Oral Contribution Page 33
304-3 (2023-06-08) Oral Contribution Page 40
304-3 (2023-06-08) Oral Contribution Page 34
304-2 (2023-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 21
304-1 (2023-06-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 171
303-7 (2023-05-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
303-7 (2023-05-25) Point of Order - Other
Page 42
303-6 (2023-05-24) Oral Contribution Page 31
303-6 (2023-05-24) Oral Contribution Page 29
303-6 (2023-05-24) Oral Contribution Page 19

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1950-12-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 24, Sri Maha Vihara Road, (Off Dutugemunu Street), Pamankada, Dehiwala.
Office: இல. 24, சிறீ விஹார மாவத்தை, பாமன்கட, தெஹிவளை
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7312770
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2729810 / 077 7555413
Office: 011 2336578 / 011 2435961
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. Priyani Gunaratna
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 3133839
தொலைபேசி: 011 2435961 / 077 245689

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.