සිංහල தமிழ் English
Medium_12

இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#84

மொத்த தரவரிசை

#35

கட்சி தரவரிசை

96

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
309-1 (2024-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 132
308-14 (2023-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
308-10 (2023-12-02) Oral Contribution Page 14
307-6 (2023-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
307-4 (2023-11-16) Written Question Page 11
306-12 (2023-11-10) Oral Contribution Page 34
306-12 (2023-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 28
306-4 (2023-10-06) Adjournment Motion Type 2 Page 63
306-1 (2023-10-03) Oral Contribution Page 104

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1953-08-08
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No.34, Bullars Lane, Colombo 07 & No. 36, Arab Road, Beruwala.
Office: இல. 34, புள்ளர்ஸ் ஒழுங்கை, கொழும்பு 07.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2595339 / 077 5100001
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Samith Kulasekara
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 1035533
தொலைபேசி: 011 2595339

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.