සිංහල தமிழ் English
Medium_8

கெவிந்து குமாரதுங்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#125

மொத்த தரவரிசை

#67

கட்சி தரவரிசை

100

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
310-2 (2024-01-24) Priviledges
Page 32
309-4 (2024-01-12) Oral Contribution Page 17
309-4 (2024-01-12) Oral Contribution Page 19
309-3 (2024-01-11) Adjournment Motion Type 2 Page 83
309-3 (2024-01-11) Adjournment Motion Type 2 Page 53
308-18 (2023-12-11) Oral Contribution Page 18
308-18 (2023-12-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
308-17 (2023-12-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
308-12 (2023-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
308-10 (2023-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 31/14A, Second Lane, Koswatte, Nawala.
Office: இல. 31/14 ஏ, இரண்டாவது ஒழுங்கை, கொஸ்வத்த, நாவல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 071 4288220
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.Isuru Kulathilaka
Email: [email protected]
கைபேசி: 076 4146750
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.