සිංහල தமிழ் English
Medium_fernando

அருந்திக்க பர்னாந்து

இராஜாங்க அமைச்சர் - பெருந்தோட்டத்துறை

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, புத்தளம் மாவட்டம்

[email protected]

0312265404 / 011216070 [email protected]

சுருக்கம்

#117

மொத்த தரவரிசை

#60

கட்சி தரவரிசை

30

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 58
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
282-10 (2021-04-08) Oral Contribution - Core Statements Page 37
282-09 (2021-04-07) Oral Contribution Page 34
282-09 (2021-04-07) Oral Contribution Page 33
282-06 (2021-03-26) Oral Contribution Page 10
282-06 (2021-03-26) Oral Contribution - Core Statements Page 9
282-03 (2021-03-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 51
282-03 (2021-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
282-02 (2021-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 44

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-09-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No 110/8,Wijerama mawatha,colombo07.& No 65,walwwatta,Dankotuwa
Office: இல. 65, வளவ்வத்த, தங்கொட்டுவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile
Telephone
Residence: 0312265404 / 011216070
Office: 0773565500
Secretary Contact Information
Name: Mr. D. Manusha Deemal Pathinayaka
Email: [email protected]
Mobile: 0777987797
Telephone: 0112884611

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.