සිංහල தமிழ் English
Medium_wickramanayake

விதுர விக்ரமநாயக

அமைச்சர் - புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, களுத்துரை மாவட்டம்

077 7274522 [email protected]

034 2264477 [email protected]

சுருக்கம்

#165

மொத்த தரவரிசை

#100

கட்சி தரவரிசை

107

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
306-8 (2023-10-20) Written Responses Page 81
306-4 (2023-10-06) Notification Page 7
305-7 (2023-08-24) Question by Private Notice – Response Page 33
305-5 (2023-08-22) Written Question- Response Page 47
305-5 (2023-08-22) Oral Contribution Page 24
305-5 (2023-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 49
305-5 (2023-08-22) Oral Contribution Page 24
305-5 (2023-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 48
285-3 (2023-08-10) Oral Contribution - Core Statements Page 42
305-1 (2023-08-08) Notification Page 93

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-11-07
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: BSc, Agriculture, University of Philippines
Postgraduate: Philippines, VITARICH corporation, Consultant, Intl Institute of Rural Construction,
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 348, Panadura Rd, Horana.
Office: இல. 346, பாணந்துறை வீதி, ஹொரணை
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7274522
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 034 2264477
Office: 034 2260954
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Dudley Weerakkody
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 3392441
தொலைபேசி: 034 2260954

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.