සිංහල தமிழ் English
Medium_sampath

சாமர சம்பத் தசனாயக

இராஜாங்க அமைச்சர் - முதன்மை தொழில்கள்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, பதுளை மாவட்டம்

[email protected]

055 2294749 [email protected]

சுருக்கம்

#70

மொத்த தரவரிசை

#33

கட்சி தரவரிசை

140

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-5 (2024-04-26) Adjournment Motion Type 2 Page 38
312-1 (2024-04-01) Oral Contribution Page 86
312-1 (2024-04-01) Oral Contribution Page 95
312-1 (2024-04-01) Oral Contribution Page 90
311-10 (2024-03-19) Oral Contribution Page 74
311-8 (2024-03-06) Oral Contribution Page 25
311-8 (2024-03-06) Point of Order - Other
Page 29
311-6 (2024-02-22) Oral Contribution Page 62
311-5 (2024-02-21) Adjournment Motion Type 2 Page 77
311-4 (2024-02-20) Oral Contribution Page 46

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2015-09-15
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. D-16, MP's Housing Complex, Madiwela, Sri Jayawardanapura Kotte & Rathwatte Mawatha, Badulla.
Office: இல. 13, கங்கபட வீதி, பதுளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 055 2294749
Office: 077 3435836 / 055 3129006
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.Nimal Weerasinghe
Email:
கைபேசி: 071 8021530
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.