සිංහල தமிழ் English
Medium_sampath

சாமர சம்பத் தசனாயக

இராஜாங்க அமைச்சர் - முதன்மை தொழில்கள்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, பதுளை மாவட்டம்

[email protected]

055 2294749 [email protected]

சுருக்கம்

#104

மொத்த தரவரிசை

#53

கட்சி தரவரிசை

71

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
295-03 (2022-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 52
293-06 (2022-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 62
293-04 (2022-06-10) Oral Contribution Page 18
293-02 (2022-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
291-06 (2022-05-05) Oral Contribution - Core Statements Page 44
290-04 (2022-04-08) Oral Contribution Page 8
288-06 (2022-02-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
288-04 (2022-01-21) Adjournment Motion Type 2
Page 37
286-06 (2021-11-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2015-09-15
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. D-16, MP's Housing Complex, Madiwela, Sri Jayawardanapura Kotte & Rathwatte Mawatha, Badulla.
Office: இல. 13, கங்கபட வீதி, பதுளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 055 2294749
Office: 077 3435836 / 055 3129006
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.Nimal Weerasinghe
Email:
கைபேசி: 071 8021530
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.