සිංහල தமிழ் English
Medium_pieris

ஜீ.எல். பீரிஸ்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

011 2582488 / 011 2580342 [email protected]

சுருக்கம்

#53

மொத்த தரவரிசை

#25

கட்சி தரவரிசை

215

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-6 (2023-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 23
303-3 (2023-05-11) Adjournment Motion Type 2 Page 31
303-2 (2023-05-10) Adjournment Motion Type 2 Page 36
303-1 (2023-05-09) Oral Contribution Page 91
302-12 (2023-04-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
302-04 (2023-03-10) Adjournment Motion Type 2 Page 44
301-5 (2023-02-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
300-04 (2023-01-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
300-04 (2023-01-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
300-04 (2023-01-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1946-08-13
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 37 Kirula Road, Kirula Place, Colombo 05 & No. C-49, Keppetipola Mawatha, Colombo 05.
Office: இல. 37, கிருள பிளேஸ், கொழும்பு 05.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2582488 / 011 2580342
Office: 077 2282727 / 011 2784832
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Tharanga Naleen Gamlath
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7795835
தொலைபேசி: 011 2784724

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.