සිංහල தமிழ் English
Medium_alawathuwala

ஜே.சீ. அலவத்துவல

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, குருநாகல் மாவட்டம்

[email protected]

077 7304300 [email protected]

சுருக்கம்

#20

மொத்த தரவரிசை

#8

கட்சி தரவரிசை

242

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-3 (2024-04-24) Adjournment Motion Type 2 Page 49
312-1 (2024-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 112
312-1 (2024-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 110
312-1 (2024-04-01) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 152
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 59
311-13 (2024-03-22) Oral Contribution - Core Statements Page 24
311-6 (2024-02-22) Oral Contribution Page 29
310-2 (2024-01-24) Oral Contribution Page 127
309-1 (2024-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 142
308-15 (2023-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 91

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1966-02-18
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Kandy Weluwana Maha Vidyalaya
School 2: D.S. Senanayake College
School 3: Diploma in International Affairs
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No 684/4, Kandy Road, Milawa, Kurunegala.
Office: 684/4, கண்டி வீதி, மில்லவ, குருணாகல்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 077 7304300
Office: 037 4591323
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. R.A.Perera
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7304300
தொலைபேசி: 077 7530448

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.