සිංහල தமிழ் English
Medium_1

டிலான் பெரேரா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, பதுளை மாவட்டம்

[email protected]

011 2847382 / 055 2222813 [email protected]

சுருக்கம்

#91

மொத்த தரவரிசை

#43

கட்சி தரவரிசை

107

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
308-9 (2023-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
308-4 (2023-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
308-3 (2023-11-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 71
307-6 (2023-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
306-12 (2023-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
306-11 (2023-11-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
306-3 (2023-10-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 86
306-3 (2023-10-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
306-3 (2023-10-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 89
306-3 (2023-10-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 89

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-04-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 60, 'Sandunpura' Mattegoda & No. 30, Bandaranayake Mawatha, Badulla.
Office: இல. 30, பண்டாரநாயக்க மாவத்தை, பதுளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2847382 / 055 2222813
Office: 011 2777533 / 077 3088889
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: S.P. Saranga Senadeera
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 3983536
தொலைபேசி: 011 2777575

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.