සිංහල தமிழ் English
Medium_1

டிலான் பெரேரா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, பதுளை மாவட்டம்

[email protected]

011 2847382 / 055 2222813 [email protected]

சுருக்கம்

#103

மொத்த தரவரிசை

#52

கட்சி தரவரிசை

49

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
286-08 (2021-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
284-04 (2021-08-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
283-04 (2021-05-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 47
282-11 (2021-04-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 45
282-11 (2021-04-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 46
282-06 (2021-03-26) Adjournment Motion Type 2 Page 55
281-13 (2021-02-25) Oral Contribution - Core Statements Page 34
281-11 (2021-02-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 52
281-11 (2021-02-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 51

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-04-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 60, 'Sandunpura' Mattegoda & No. 30, Bandaranayake Mawatha, Badulla.
Office: இல. 30, பண்டாரநாயக்க மாவத்தை, பதுளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2847382 / 055 2222813
Office: 011 2777533 / 077 3088889
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: S.P. Saranga Senadeera
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 3983536
தொலைபேசி: 011 2777575

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.