සිංහල தமிழ் English
Medium_jayakody

சிசிர ஜயகொடி

இராஜாங்க அமைச்சர் - சுதேச மருத்துவ

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கம்பஹா மாவட்டம்

077 3073518 [email protected]

011 2910303 [email protected]

சுருக்கம்

#127

மொத்த தரவரிசை

#69

கட்சி தரவரிசை

78

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-13 (2024-03-22) Oral Contribution - Core Statements Page 21
311-13 (2024-03-22) Notification Page 9
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 89
308-12 (2023-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
308-8 (2023-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
307-7 (2023-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
305-14 (2023-09-20) Question by Private Notice – Response Page 26
305-14 (2023-09-20) Oral Contribution Page 16
305-11 (2023-09-07) Oral Contribution Page 23
305-9 (2023-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1965-03-11
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Kelaniya Maha Vidyalaya
School 2: Nalanda College, Colombo
Undergraduate: LLB - University of Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 43/11, Thekkawatte Lane, Singharamulla, Kelaniya.
Office: இல. 526, கல்பொரல்ல, களனிய
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3073518
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2910303
Office: 011 2112750 / 011 2340172
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. P. L. G. S. Kanchana
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 6804080
தொலைபேசி: 011 2112750

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.