සිංහල தமிழ் English
Medium_jayakody

சிசிர ஜயகொடி

இராஜாங்க அமைச்சர் - சுதேச மருத்துவ

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கம்பஹா மாவட்டம்

077 3073518 [email protected]

011 2910303 [email protected]

சுருக்கம்

#114

மொத்த தரவரிசை

#60

கட்சி தரவரிசை

56

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
297-07 (2022-11-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 37
297-04 (2022-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
296-11 (2022-10-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
296-07 (2022-10-05) Petitions
Page 9
296-02 (2022-09-21) Adjournment Motion Type 2 Page 70
295-10 (2022-09-06) Adjournment Motion Type 2 Page 53
295-10 (2022-09-06) Expunged Statement
Page 54
293-06 (2022-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 67
292-04 (2022-05-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 10
292-02 (2022-05-18) Adjournment Motion Type 2 Page 54

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1965-03-11
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Kelaniya Maha Vidyalaya
School 2: Nalanda College, Colombo
Undergraduate: LLB - University of Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 43/11, Thekkawatte Lane, Singharamulla, Kelaniya.
Office: இல. 526, கல்பொரல்ல, களனிய
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3073518
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2910303
Office: 011 2112750 / 011 2340172
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. P. L. G. S. Kanchana
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 6804080
தொலைபேசி: 011 2112750

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.