සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardena

கோகிலா குணவர்தன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கம்பஹா மாவட்டம்

077 7760798 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#196

மொத்த தரவரிசை

#124

கட்சி தரவரிசை

57

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
305-13 (2023-09-19) Written Question Page 17
305-13 (2023-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 18
305-11 (2023-09-07) Oral Contribution Page 62
305-11 (2023-09-07) Oral Contribution Page 44
305-7 (2023-08-24) Written Question Page 14
304-14 (2023-07-19) Written Question Page 8
304-14 (2023-07-19) Petitions
Page 6
303-4 (2023-05-12) Oral Contribution Page 12
302-10 (2023-04-25) Oral Contribution Page 25
302-10 (2023-04-25) Written Question - Supplementary Question Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-04-28
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 34.1/A, Loluwagoda, Mirigama.
Office: 34/1/ஏ, லோலுவாகொட, மீரிகம மீரிகம
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7760798
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 033 2276950
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Sujith Nishantha Thilakarathna
Email:
கைபேசி: 071 8067661
தொலைபேசி: 033 2276950

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.