සිංහල தமிழ் English
Medium_balasoora

தாரக்க பாலசூரிய

இராஜாங்க அமைச்சர் - External Affairs

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கேகாலை மாவட்டம்

[email protected]

035 2230529 [email protected]

சுருக்கம்

#118

மொத்த தரவரிசை

#63

கட்சி தரவரிசை

75

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
308-14 (2023-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 98
308-14 (2023-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
308-14 (2023-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 94
308-14 (2023-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
308-14 (2023-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
308-14 (2023-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27
308-14 (2023-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
308-13 (2023-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
308-12 (2023-12-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 112
308-11 (2023-12-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 91

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-04-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Colombo International School, Colombo
Undergraduate: BA, University of Wisconsin
Postgraduate: MBA, University of Wales
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 188, Bandaranayaka Mawatha, Kegalle.
Office: இல.188, பண்டாரநாயக்க மாவத்தை, கேகாலை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 035 2230529
Office: 011 2328040 / 077 7915410
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. N. P. K. Balasuriya
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 3852086
தொலைபேசி: 011 2473539 / 035 2230529

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.