සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayake

விமலவீர திசாநாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அம்பாரை மாவட்டம்

077 6018878 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#201

மொத்த தரவரிசை

#129

கட்சி தரவரிசை

17

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-11 (2023-07-06) Petitions
Page 12
298-09 (2022-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 15
288-11 (2022-02-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
287-13 (2021-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
285-04 (2021-09-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 66
285-04 (2021-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
284-02 (2021-08-04) Written Question- Response Page 17
281-09 (2021-02-11) Oral Contribution Page 43
280-14 (2020-12-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 108
280-13 (2020-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 97

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1954-06-30
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Madeiyawa Kanishta Vidyalaya, Kegalle
Undergraduate: B.A. University of Colombo
Postgraduate: Education, University of Peradeniya
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2018-11-10 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2015-09-01 - 2018-11-10
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. A-06, MP'S Housing Complex, Madiwela, Sri Jayawardenapura, Kotte. & No. C-03, Hingurana, Ampara.
Office: சீ. 03, ஹிங்குரான, அம்பாறை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 6018878
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2034141
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Chathura Liyanaarachchi
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 9027610
தொலைபேசி: 011 2034139

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.