සිංහල தமிழ் English
Medium_musharrf

 எஸ். எம். எம். முஸ்ஸாரப்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_congress

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ், அம்பாரை மாவட்டம்

077 7498450 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#48

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

103

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-4 (2024-04-25) Adjournment Motion Type 2 Page 48
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 61
311-10 (2024-03-19) Oral Contribution Page 80
311-10 (2024-03-19) Oral Contribution Page 57
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 70
311-8 (2024-03-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
311-5 (2024-02-21) Adjournment Motion Type 2 Page 62
309-1 (2024-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 148
308-13 (2023-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 110
308-12 (2023-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1983-10-06
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_congress அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 55/16 E 1/1, Pieris Road, Mt Lavinia. & No. 418, Lake View, Vaathiyaar Road, R N Nagar, Pottuvil 27.
Office: லேக் வீவ், இல.418, வைத்திய வீதி, ஆர் எம் நகர், பொத்துவில் 27.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7498450
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr A A N Tarik
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 7304882
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.