සිංහල தமிழ் English
Medium_musharrf

 எஸ். எம். எம். முஸ்ஸாரப்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_congress

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ், அம்பாரை மாவட்டம்

077 7498450 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#49

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

81

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-16 (2023-07-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 84
304-13 (2023-07-18) Adjournment Motion Type 2 Page 81
304-6 (2023-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
304-5 (2023-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
304-2 (2023-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 74
303-7 (2023-05-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
303-7 (2023-05-25) Oral Contribution Page 61
303-5 (2023-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
303-2 (2023-05-10) Adjournment Motion Type 2 Page 66
303-2 (2023-05-10) Adjournment Motion Type 2 Page 69

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1983-10-06
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_congress அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 55/16 E 1/1, Pieris Road, Mt Lavinia. & No. 418, Lake View, Vaathiyaar Road, R N Nagar, Pottuvil 27.
Office: லேக் வீவ், இல.418, வைத்திய வீதி, ஆர் எம் நகர், பொத்துவில் 27.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7498450
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr A A N Tarik
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 7304882
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.