සිංහල தமிழ் English
Medium_athaulla

ஏ. எல். எம். அதாஉல்லா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_congress

தேசிய காங்கிரஸ், அம்பாரை மாவட்டம்

077 3104429 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#148

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

42

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-8 (2023-06-23) Oral Contribution - Core Statements Page 61
302-7 (2023-03-23) Adjournment Motion Type 2 Page 61
302-5 (2023-03-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
301-7 (2023-02-24) Oral Contribution - Core Statements Page 60
299-01 (2022-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 141
298-10 (2022-12-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
298-07 (2022-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
298-06 (2022-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
298-04 (2022-11-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 29
297-07 (2022-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1957-10-06
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_congress தேசிய காங்கிரஸ்,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: South Road, Akkaraipattu 01.
Office: தெற்கு வீதி, அக்கரைப்பற்று 01 கிழக்கு வாசல், காதிரிய்யா கடற்கரை வீதி, அக்கரைப்பற்று 01.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3104429
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. J.M. Wasim
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7587284
தொலைபேசி: 075 7613800

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.