සිංහල தமிழ் English
Medium_10

எச்.எம்.எம். ஹரீஸ்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, அம்பாரை மாவட்டம்

077 7313306 [email protected]

011 2778491 [email protected]

சுருக்கம்

#210

மொத்த தரவரிசை

#52

கட்சி தரவரிசை

19

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
293-09 (2022-07-06) Petitions
Page 13
291-07 (2022-05-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 24
288-06 (2022-02-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
288-04 (2022-01-21) Adjournment Motion Type 2 Page 51
287-16 (2021-12-10) Point of Order - Other
Page 68
287-13 (2021-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
287-12 (2021-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
287-07 (2021-11-30) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
287-05 (2021-11-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 90
286-07 (2021-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-06-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate: LLB, University of Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: 42, Mosque Road, Kalmunai 9.
Office: இல. 42, பள்ளி வீதி, கல்முனை 09.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7313306
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2778491
Office: 011 2778491 / 067 2223462
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.