සිංහල தமிழ் English
Medium_18

டீ. வீரசிங்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அம்பாரை மாவட்டம்

077 2224687 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#147

மொத்த தரவரிசை

#85

கட்சி தரவரிசை

73

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-5 (2024-04-26) Adjournment Motion Type 2 Page 55
311-12 (2024-03-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 16
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
308-20 (2023-12-13) Oral Contribution Page 24
308-16 (2023-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
308-13 (2023-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
308-7 (2023-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
308-7 (2023-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 18
308-5 (2023-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
308-4 (2023-11-25) Written Question - Supplementary Question Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1979-04-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: 115 A, Siyambalagoda, Polgasowita & Widya Nivasa, Galkanda, Devalahinda, Ampara.
Office: வைத்தியர் விடுதி, கல்கந்த, தேவாலஹிந்த, அம்பாறை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 2224687
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 063 2052540
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. K. Chandrasiri Ratnayake
Email:
கைபேசி: 075 2381116
தொலைபேசி: 0633128681

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.