සිංහල தமிழ் English
Medium_18

டீ. வீரசிங்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அம்பாரை மாவட்டம்

077 2224687 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#141

மொத்த தரவரிசை

#80

கட்சி தரவரிசை

26

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-02 (2022-09-21) Written Question - Supplementary Question Page 10
296-02 (2022-09-21) Written Question Page 9
296-02 (2022-09-21) Written Question - Supplementary Question Page 7
295-12 (2022-09-08) Written Question - Supplementary Question Page 17
295-12 (2022-09-08) Written Question Page 22
295-12 (2022-09-08) Written Question Page 15
295-12 (2022-09-08) Written Question Page 21
295-12 (2022-09-08) Written Question Page 19
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
292-04 (2022-05-20) Adjournment Motion Type 2 Page 46

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1979-04-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: 115 A, Siyambalagoda, Polgasowita & Widya Nivasa, Galkanda, Devalahinda, Ampara.
Office: வைத்தியர் விடுதி, கல்கந்த, தேவாலஹிந்த, அம்பாறை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 2224687
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 063 2052540
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. K. Chandrasiri Ratnayake
Email:
கைபேசி: 075 2381116
தொலைபேசி: 0633128681

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.