සිංහල தமிழ் English
Medium_vacated

නසීර් අහමඩ්

Icon_slmc

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

077 3810381 [email protected]

065 2240222 [email protected]

සාරාංශය

#143

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#2

පක්ෂයේ ශේණිය

67

Times

නියෝජනය කළ වාර

8

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
304-5 (2023-06-20) Written Question- Response Page 14
304-5 (2023-06-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
304-2 (2023-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 58
303-8 (2023-05-26) Oral Contribution Page 8
303-3 (2023-05-11) Adjournment Motion Type 2 Page 81
302-12 (2023-04-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
302-6 (2023-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 98
302-5 (2023-03-21) Oral Contribution Page 15
302-3 (2023-03-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
302-3 (2023-03-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_slmc ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය,
සම්බන්ධ වීමට
Address
නිවසේ: No. 232, Main Street, Eravur 6.
Office: No. 53, Vauxhall Lane, Colombo 02.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
ජංගම 077 3810381
දුරකථනය
නිවසේ: 065 2240222
Office: 011 2809144
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර
නම: Mr Sarooj Seyed Mohomed
ඊමේල්: [email protected]
ජංගම: 077 3815316
දුරකථනය: 011 2809144

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.