සිංහල தமிழ் English
Medium_yas

නසීර් අහමඩ්

අමාත්‍ය - පරිසර

Icon_slmc

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

077 3810381 [email protected]

065 2240222 [email protected]

සාරාංශය

#131

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#2

පක්ෂයේ ශේණිය

51

Times

නියෝජනය කළ වාර

6

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
297-07 (2022-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
296-13 (2022-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
296-12 (2022-10-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 33
296-12 (2022-10-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 32
296-12 (2022-10-20) Written Question- Response Page 31
296-11 (2022-10-19) Adjournment Question - Response Page 95
296-11 (2022-10-19) Written Question- Response Page 11
296-11 (2022-10-19) Oral Contribution Page 13
296-11 (2022-10-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
296-11 (2022-10-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
2020-08-20 සිට අද දක්වා
Icon_slmc ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය,
සම්බන්ධ වීමට
Address
නිවසේ: No. 232, Main Street, Eravur 6.
Office: No. 53, Vauxhall Lane, Colombo 02.
ඊමේල්
පුද්ගලික: [email protected]
Office: [email protected]
ජංගම 077 3810381
දුරකථනය
නිවසේ: 065 2240222
Office: 011 2809144
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර
නම: Mr Sarooj Seyed Mohomed
ඊමේල්: [email protected]
ජංගම: 077 3815316
දුරකථනය: 011 2809144

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.