සිංහල தமிழ் English
Medium_2

மஹிந்த சமரசிங்ஹ

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, களுத்துரை மாவட்டம்

[email protected]

077 7576450

சுருக்கம்

#222

மொத்த தரவரிசை

#143

கட்சி தரவரிசை

9

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
287-01 (2021-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 101
280-10 (2020-12-03) Oral Contribution Page 79
280-03 (2020-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
280-01 (2020-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
279-02 (2020-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
278-07 (2020-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 53
278-03 (2020-09-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 55
277-02 (2020-08-21) Oral Contribution Page 39

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1956-01-30
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2006-01-25 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2006-01-24
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 53/2, Torrington Avenue, Colombo 07.
Office: இல. 53/2, டொரின்ரன் மாவத்தை, கொழும்பு 07.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office:
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 077 7576450
Office: 077 7576450
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.