සිංහල தமிழ் English
Medium_musaammil

மொஹமட் முஸம்மில்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

077 7917959 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#55

மொத்த தரவரிசை

#25

கட்சி தரவரிசை

178

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
295-09 (2022-09-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
293-07 (2022-07-04) Written Question Page 71
293-07 (2022-07-04) Written Question - Supplementary Question Page 70
293-07 (2022-07-04) Written Question Page 69
293-03 (2022-06-09) Oral Contribution Page 31
292-03 (2022-05-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 8
291-07 (2022-05-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 7
291-07 (2022-05-06) Oral Contribution Page 8
291-06 (2022-05-05) Oral Contribution Page 20
289-07 (2022-03-24) Written Question
Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1980-07-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2004-07-12 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு:
Office: 342/1//4 ஈ. டப்ளியூ. பெரேரா மாவத்தை கோட்டே வீதி, பிடகோட்டே.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7917959
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2890670 / 011 2890671
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. Nadeeka Harshani
Email:
கைபேசி: 077 9369888
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.