සිංහල தமிழ் English
Medium_sivaganam

சிவஞானம் சிறீதரன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_itak

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

077 6913244 [email protected]

021 22221595 [email protected]

சுருக்கம்

#12

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

137

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-01 (2021-05-04) Adjournment Motion Type 2 Page 98
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
282-11 (2021-04-09) Oral Contribution Page 34
282-09 (2021-04-07) Written Question - Supplementary Question Page 15
282-09 (2021-04-07) Written Question Page 13
282-09 (2021-04-07) Oral Contribution Page 16
282-09 (2021-04-07) Written Question - Supplementary Question Page 15
282-08 (2021-04-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 38
282-07 (2021-04-05) Written Question Page 38

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-08-12
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: KN/Ramanadapuram West GTMS, Allipitty Parashakthi Vidyasalai,Jaffna
School 2: KN/Vaddakachchi Central College, Killinochchi, Kilinochchi Hindu College
School 3: Jaffna Hindu College
Undergraduate: University of Jaffna
Postgraduate: MED, NIEA
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Post Graduate Diploma Education, NIEA, Diploma in Education Management
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_itak இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
Contact
Address
Residence: No. 882, Arumugam Road, Vaddakachchi, Kilinochchi.
Office: 882, ஆறுமுகம் வீதி, வட்டக்கச்சி, கிளிநொச்சி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 6913244
Telephone
Residence: 021 22221595
Office:
Contact Details of the Secretary
Name: Ms.Janaha Nicholash
Email: [email protected]
Mobile: 077 1805483
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.