සිංහල தமிழ் English
Medium_7

ஜீ.ஜீ. பொன்னம்பலம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_congress

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ், யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

[email protected]

021 2223739 / 011 2581677

சுருக்கம்

#60

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

120

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-16 (2023-07-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
304-13 (2023-07-18) Adjournment Motion Type 2 Page 86
304-12 (2023-07-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
304-12 (2023-07-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
304-10 (2023-07-05) Adjournment Motion Type 2 Page 78
304-9 (2023-07-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
304-7 (2023-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 66
304-6 (2023-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
304-3 (2023-06-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 82
304-3 (2023-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-01-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_congress அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: "Gitanjali" No 43, 3rd Cross Street Jaffna & "Gitanjali" No. 15, Queens Road, Colombo 03.
Office: "கீதாஞ்சலி", இல. 43, 3ஆம் குறுக்குத் தெரு, யாழ்ப்பாணம்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office:
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 021 2223739 / 011 2581677
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. H.T.B.N. Angelo
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 2602107
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.