සිංහල தமிழ் English
Medium_fonseka

சரத் பொன்சேகா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கம்பஹா மாவட்டம்

071 4454583 [email protected]

071 0876268 [email protected]

சுருக்கம்

#36

மொத்த தரவரிசை

#14

கட்சி தரவரிசை

126

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-16 (2023-07-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
304-11 (2023-07-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
304-8 (2023-06-23) Oral Contribution - Core Statements Page 49
304-7 (2023-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 60
303-7 (2023-05-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
302-12 (2023-04-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
302-7 (2023-03-23) Adjournment Motion Type 2 Page 40
302-7 (2023-03-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 40
300-03 (2023-01-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
300-03 (2023-01-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1950-12-18
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Madawalalanda Maha Vidyalaya (1955–1957, )
School 2: Dharmasoka College, Ambalangoda (1958–1965)
School 3: Ananda College, Colombo (1966–1969)
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 160/7/B, Kirimandala Mawatha, Narahenpita, Colombo 05.
Office: இல. 792/4, முவன்ஹெலவத்த வீதி, மூன்றாம் ஒழுங்கை, தலாஹேன.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 4454583
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 071 0876268
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. K.A. Jagath Kumara
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 4222929
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.