සිංහල தமிழ் English
Medium_amarasuriya

ஹரினி அமரசூரிய

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_jjb

தேசிய மக்கள் சக்தி, தேசியப்பட்டியல்

077 7880737 [email protected]

011 2829722 [email protected]

சுருக்கம்

#65

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

124

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-8 (2024-03-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 90
311-8 (2024-03-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
311-5 (2024-02-21) Adjournment Motion Type 2 Page 40
311-5 (2024-02-21) Adjournment Motion Type 2 Page 36
311-3 (2024-02-09) Adjournment Motion Type 2 Page 38
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
308-12 (2023-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
308-11 (2023-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
308-10 (2023-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
308-8 (2023-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-03-06
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School: Bishop's College, Colombo
Undergraduate: University of Delhi; BA Sociology
Postgraduate: Macquarie University; MA in Applied Anthropology and Development
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: University of Edinburgh; PhD in Social Anthropology
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_jjb தேசிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No.33B, Janatha Mawatha, Mirihana, Kotte & No.464/20, Pannipitiya Road, Pelawatta, Battaramulla.
Office: இல.33 பீ, ஜனதா மாவத்தை, மிரிஹான, கோட்டே.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7880737
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2829722
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.