සිංහල தமிழ் English
Medium_amarasuriya

ஹரினி அமரசூரிய

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_jjb

தேசிய மக்கள் சக்தி, தேசியப்பட்டியல்

077 7880737 [email protected]

011 2829722 [email protected]

சுருக்கம்

#68

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

60

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
295-11 (2022-09-07) Adjournment Motion Type 2 Page 38
295-08 (2022-09-01) Petitions
Page 6
294-01 (2022-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
293-02 (2022-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
289-06 (2022-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 36
289-04 (2022-03-11) Private Member’s Motion
Page 46
289-02 (2022-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 26
288-10 (2022-02-23) Adjournment Motion Type 2 Page 41
288-06 (2022-02-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
287-15 (2021-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-03-06
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School: Bishop's College, Colombo
Undergraduate: University of Delhi; BA Sociology
Postgraduate: Macquarie University; MA in Applied Anthropology and Development
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: University of Edinburgh; PhD in Social Anthropology
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_jjb தேசிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No.33B, Janatha Mawatha, Mirihana, Kotte & No.464/20, Pannipitiya Road, Pelawatta, Battaramulla.
Office: இல.33 பீ, ஜனதா மாவத்தை, மிரிஹான, கோட்டே.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7880737
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2829722
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.