සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardena

யதாமிணீ குணவர்தன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

071 4311163 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#190

மொத்த தரவரிசை

#119

கட்சி தரவரிசை

49

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
305-2 (2023-08-09) Petitions
Page 30
304-15 (2023-07-20) Written Question Page 15
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 5
304-15 (2023-07-20) Written Question - Supplementary Question Page 20
304-15 (2023-07-20) Written Question - Supplementary Question Page 18
304-12 (2023-07-07) Petitions
Page 7
304-5 (2023-06-20) Petitions
Page 10
304-1 (2023-06-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 176
303-6 (2023-05-24) Written Question - Supplementary Question Page 12
303-6 (2023-05-24) Written Question Page 11

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Boralugoda, Kosgama.
Office: பொரலுகொட, கொஸ்கம.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 4311163
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.R.A.D.Mahanama Samaranayaka
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 8355818
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.