සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardena

யதாமிணீ குணவர்தன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

071 4311163 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#193

மொத்த தரவரிசை

#123

கட்சி தரவரிசை

24

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
292-04 (2022-05-20) Petitions
Page 6
289-08 (2022-03-25) Oral Contribution - Core Statements
Page 38
288-11 (2022-02-24) Adjournment Question Page 71
287-08 (2021-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
287-02 (2021-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
286-06 (2021-11-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 24
285-12 (2021-11-08) Petitions
Page 8
285-12 (2021-11-08) Petitions
Page 8
284-05 (2021-08-17) Petitions
Page 36
283-06 (2021-06-08) Petitions
Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Boralugoda, Kosgama.
Office: பொரலுகொட, கொஸ்கம.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 4311163
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.R.A.D.Mahanama Samaranayaka
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 8355818
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.