සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayake

அநுர திசாநாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_jjb

தேசிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

071 4824342 [email protected]

011 217705 / 011 2785612 [email protected]

சுருக்கம்

#6

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

339

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-4 (2024-04-25) Adjournment Motion Type 2 Page 37
312-2 (2024-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
312-2 (2024-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
312-2 (2024-04-02) Point of Order- Technical/Procedural
Page 44
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 44
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 47
311-5 (2024-02-21) Oral Contribution Page 9
311-5 (2024-02-21) Oral Contribution Page 15
311-5 (2024-02-21) Oral Contribution Page 13
311-5 (2024-02-21) Oral Contribution Page 11

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-11-24
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Thambuththegama Central College, Anuradhapura
School 2: BSc, Physics, University of Peradeniya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_jjb தேசிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_jvp மக்கள் விடுதலை முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_1201 ஜனநாயகக் கட்சி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_jvp மக்கள் விடுதலை முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_jvp மக்கள் விடுதலை முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 462/20, Pannipitiya Road, Pelawatte, Battaramulla.
Office: இல. 464/20, பன்னிப்பிட்டிய வீதி, பெலவத்த, பத்தரமுல்ல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 4824342
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 217705 / 011 2785612
Office: 011 2785612 / 011 217705
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. G. Galgamuwage
Email:
கைபேசி: 071 8146476
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.