සිංහල தமிழ் English
Medium_dodangoda

 இசுரு தொடன்கொட

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, காலி மாவட்டம்

071 2297360 [email protected]

091 2234666 [email protected]

சுருக்கம்

#146

மொத்த தரவரிசை

#85

கட்சி தரவரிசை

35

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-16 (2023-07-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
304-4 (2023-06-09) Private Member’s Motion Page 35
304-4 (2023-06-09) Petitions
Page 7
304-4 (2023-06-09) Private Member’s Motion Page 59
304-3 (2023-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
302-9 (2023-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 101
302-1 (2023-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 129
298-07 (2022-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
297-05 (2022-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
296-17 (2022-11-11) Oral Contribution - Core Statements Page 20

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1989-04-26
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: 25/1, Maitipe, 3rd Lane, Maitipe, Galle.
Office: 25/1, மாஇட்டிபே மூன்றாம் ஒழுங்கை, மாஇட்டிபே, காலி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 2297360
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 091 2234666
Office: 091 2234666
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Shantha Annasiwatte
Email: [email protected]
கைபேசி: 076 1678060
தொலைபேசி: 091 2234666

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.